Het ontstaan

Het ontstaan van de stichting

Stichting Gewoon Bijzonder is ontstaan als ouderinitiatief samen met de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Alies Kap is de initiatiefnemer en moeder van 4 bijzondere kinderen. Julia, Bas, Laura en Daan, waarvan Laura een zeer ernstig meervoudig complex gehandicapt meisje is.

Laura
De zorg rondom Laura is zeer intensief en 24/7 nodig, ieder moment van de dag. Het gezin streeft ernaar om alle activiteiten gezamenlijk te doen, zoveel mogelijk in de samenleving en om samen gezin te zijn. Er zijn wel speciale en veilige voorzieningen voor Laura getroffen, samen met Laura experts. Sinds 2 jaren gaat Laura samen met haar pgb hulp naar de plaatselijke peuterspeelzaal Klein Duimpje om 1 middag in de week op peutergroep mee te draaien. Dit is voor Laura erg fijn, en de andere kinderen leren dat er ook andere bijzondere kinderen zijn. Er zijn daar geen speciale voorzieningen voor haar. De kdc’s voor kinderen als Laura zijn erg ver weg (minimaal 30 km-ers en een half uur rechtstreeks rijden) en hebben geen connectie met de gewone scholen).

Alies werd benaderd door NSGK of ze een initiatiefnemer voor Uithuizen wist en vond dit het juiste tijdstip om zelf het initiatief te starten. 


TERUG NAAR HOME

Powered by webXpress